Objavljen je BILTEN stručnih mišljenja Ministarstva finansija za MART 2023. godine

22.04.2023

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Bilten službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa broj 03 (mart 2023.)

Bilten možete pogledati na našem sajtu LINK

U biltenu je objavljeno petnaest mišljenja koja su od značaja za primenu Zakona o PDV:

 1. Poreski tretman prometa u slučaju kada kupac stana koji je ostvario pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana u skladu sa Zakonom o PDV vrati taj stan prodavcu i zauzvrat dobije od prodavca drugi stan 
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-1296/2021-04 od 29.03.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 2. Poreski tretman prometa dobara i usluga koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora 
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-302/2023-04 od 29.03.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 3. Da li se obračunava i plaća PDV na novčana sredstva nazvana članarinom i novčana sredstva nazvana jednokratnom pristupninom koja naplaćuje Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije?
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-19/2023-04 od 28.03.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 4. Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet usluga održavanja javnih zelenih površina koje se istovremeno smatraju zaštićenim prirodnim dobrima
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-901/2022-04 od 17.3.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 5. Izdavanje računa za plaćanje iz člana 186. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost u vezi Ugovora o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju delatnosti eksploatacije i održavanja sistema za naplatu karata i upravljanjem vozilima u javnom linijskom prevozu putnika u Beogradu
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-00156/2023-04 od 15.3.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 6. Poreski tretman prvog prenosa prava raspolaganja na ateljeu
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-45/2023-04 od 15.3.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 7. Poreski tretman prometa kada obveznik PDV ˗ vlasnik poljoprivrednog gazdinstva i drugi obveznik PDV zaključe ugovor na osnovu kojeg obveznik PDV izvrši predaju prasadi i kompletne krmne smeše za ishranu svinja obvezniku PDV ˗ vlasniku poljoprivrednog gazdinstva
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-00206/2023-04 od 10.3.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 8. Da li su ispunjeni uslovi za primenu člana 6. stav 1. tačka 1) ZPDV kada obveznik PDV prenosi poslovne celine, odnosno poslovnu celinu (devet posebnih delova) drugom obvezniku PDV u slučaju kada obveznik PDV poseduje dva građevinska objekta, koji su izgrađeni pre 1. januara 2005. godine i koji se sastoje od više ekonomski deljivih celina – posebnih delova, pri čemu devet posebnih delova jednog od tih građevinskih objekata daje u zakup, dok ostali posebni delovi tog i posebni delovi drugog građevinskog objekta nisu u funkciji?Poreski tretman prometa ekonomski deljivih celina ˗ posebnih delova u okviru građevinskih objekata izgrađenih pre 1. januara 2005. godine, koji nisu u funkciji, između obveznika PDV ˗ prodavca i obveznika PDV ˗ kupca
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-182/2023-04 od 07.3.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 9. Poreski tretman prometa dobara (imovine) koji lice C – obveznik PDV izvrši licu D ˗ obvezniku PDV u sledećem slučaju: lice A ˗ u stečaju izvršilo je 2012. godine licu B ˗ obvezniku PDV promet objekata i zemljišta, koji je bio predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava; tokom 2013. godine lice B je od trećih lica nabavilo određenu opremu i započelo ulaganja u objekte, a 2018. i 2020. godine započelo izgradnju drugih objekata na stečenom zemljištu, pri čemu je po osnovu navedenih nabavki koristilo pravo na odbitak prethodnog poreza; posle toga, lice B sprovelo je statusnu promenu izdvajanja uz osnivanje u okviru koje je licu C ˗ obvezniku PDV izvršen prenos prethodno navedene imovine kod kojeg se smatra da promet nije izvršen i da sticalac stupa na mesto prenosioca
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-47/2023-04 od 07.3.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 10. Poreski tretman prometa električne energije kada je zaključen fjučers ugovor kojim se garantuje unapred definisana kupovna, odnosno prodajna cena za određenu količinu električne energije u periodu na koji je ugovor zaključen, pri čemu je reč o prometu električne energije na berzi u Republici Srbiji
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-01072/2022-04 od 07.3.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 11. Poreski tretman usluga iz oblasti pozorišne i muzičke delatnosti koju pruža obveznik PDV ˗ ustanova kulture u privatnoj svojini
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-162/2023-04 od 07.3.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 12. Da li se prometom iz oblasti građevinarstva smatra antikorozivna zaštita novoizgrađenih objekata – rezervoara za čuvanje sirovina ili finalnih proizvoda, kao i usluge nadzora nad ukupnim radovima na antikorozivnoj zaštiti rezervoara?
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-961/2021-04 od 07.3.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 13. Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana u slučaju kada se fizičko lice koje kupuje stan, u ostavinskom postupku vođenom 2021. godine iza pok. oca, prihvatilo nasleđa koje mu po zakonu pripada, s tim da je deo nasleđa koji se odnosi na dva porodična stana ustupilo drugom nasledniku, svojoj majci
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-01175/2022-04 od 28.02.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 14. Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet iz člana 25. stav 2. tačka 1) ZPDV počev od 1. februara 2023. godine
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-441/2022-04 od 27.02.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 15. Obaveza izdavanja odgovarajućeg računa kada isporuku električne energije vrši subjekt privatnog sektora – obveznik PDV (u konkretnom slučaju, društvo sa sedištem u Luksemburgu), drugom obvezniku PDV, odnosno kada isporuku električne energije vrši obveznik PDV subjektu privatnog sektora ˗ obvezniku PDV (u konkretnom slučaju, društvu sa sedištem u Luksemburgu), pri čemu je reč o električnoj energiji namenjenoj daljoj prodaji
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-982/2022-04 od 27.02.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
Podeli:

Ostale novosti

Besplatna prijava