Objavljen je BILTEN stručnih mišljenja Ministarstva finansija FEBRUAR 2024. godine

20.03.2024

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Bilten službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa broj 2 (februar 2024.)

Bilten možete pogledati na našem sajtu LINK

U biltenu je objavljeno 13 mišljenja koja su od značaja za primenu Zakona o PDV:

 1. Porski tretman prometa i uvoza dobra koje ima SIP zapis i međunarodni knjižni broj ISBN kao njegov sastavni deo – dobra nazvanog Moj zabavni kofer za putovanje u kojem je knjiga sa aktivnostima, bojanka, flomasteri, bedž, igra pamćenja, tabla pišibriši i markeri
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000182804 2024 10520 004 000 011 004 od 23.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva)
 2. Obaveza izdavanja priznanice poljoprivredniku kada obveznik PDV ˗ skladištar pruža uslugu skladištenja poljoprivrednih proizvoda poljoprivredniku, pri čemu naknadu za predmetnu uslugu naplaćuje u poljoprivrednim proizvodima na kraju svakog meseca ˗ 1% od ukupne količine poljoprivrednih proizvoda koje skladišti
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000106585 2024 004 000 011 004 od 23.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva)
 3. Ko je poreski dužnik za promet kada dva fizička lica ˗ suvlasnika porodične stambene zgrade, od kojih je jedno obveznik PDV, finansiraju rekonstrukciju tog objekta srazmerno svojim vlasničkim udelima, pri čemu će rekonstrukciju izvršiti obveznik PDV ˗ izvođač?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000459395 2023 10520 004 000 011 004 od 09.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 4. Naziv izdavaoca i naziv primaoca računa kao obavezni elementi računa
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000176824 2023 10520 004 000 011 001 od 09.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 5. Kako se određuje poreski dužnik kada obveznik PDV vrši promet dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV budžetskom korisniku?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-350/2023-04 od 09.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 6. Poreski tretman prenosa garancije porekla koji vrši obveznik PDV u skladu sa Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije („Službeni glasnik RS“, br. 40/21 i 35/23)
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000312318 2024 10520 004 000 011 005 od 09.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 7. Poreski tretman članarine koju naplaćuje sportsko udruženje ˗ obveznik PDV od svojih članova ˗ fizičkih lica koja zauzvrat koriste sportske sale, prostorije za vežbanje, sprave za vežbanje i druga dobra koja udruženje poseduje
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000309727 2023 10520 004 000 011 004 od 09.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva)
 8. Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana u slučaju kada je navedeno fizičko lice ostvarilo pravo na novčana sredstva u skladu sa članom 25a Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000097690 2024 10520 004 000 011 005 od 08.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 9. Poreski tretman prometa dobara i usluga koji se u okviru realizacije projekta „Reforma lokalnih finansija u Srbiji III“ finansiranog donatorskim sredstvima Švajcarske konfederacije preko Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), u skladu sa Sporazumom između Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije o tehničkoj i finansijskoj saradnji („Službeni list SCG ˗ Međunarodni ugovori“, br. 6/03), vrši članu konzorcijuma ˗ obvezniku PDV sa sedištem u Republici Srbiji kao implementarnom partneru
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000417867 2023 10520 004 000 440 006 od 05.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 10. Obavezni elementi računa obveznika PDV na osnovu kojeg obveznik PDV ˗ primalac može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-877/2022-04 od 05.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva)
 11. Da li Agencija za privredne registre može izvršiti brisanje iz registra privrednih subjekata bez potvrde o brisanju iz evidencije za PDV u slučaju brisanja privrednog društva iz razloga statusne promene pripajanja kod koje privredno društvo prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000368021 2023 10520 004 000 011 005 од 01.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 12. a) Ko izdaje račun za promet koji grupa ponuđača ˗ konzorcijum vrši naručiocu?
  b) Uključivanje prihoda i rashoda u oporezivu dobit
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000113302 2024 10520 004 000 011 004 od 09.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva)
 13. Poreski tretman primanja koja fizička lica ostvaruju u vidu napojnice
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 371749 2023 10520 004 001 011 004 od 08.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 
Podeli:

Ostale novosti

Besplatna prijava