011-00-19/2023-04 Da li se obračunava i plaća PDV na novčana sredstva nazvana članarinom i novčana sredstva nazvana jednokratnom pristupninom koja naplaćuje Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije?

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-19/2023-04 od 28.03.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Da li se obračunava i plaća PDV na novčana sredstva nazvana članarinom i novčana sredstva nazvana jednokratnom pristupninom koja naplaćuje Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije? 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), novčana sredstva nazvana članarinom, koja plaćaju lica za sticanje svojstva članova u određenom udruženju, odnosno za održavanje statusa redovnih članova tog udruženja (npr. godišnja članarina), nisu predmet oporezivanja PDV, pod uslovom da predmetna novčana sredstva ne predstavljaju naknadu za promet dobara, odnosno usluga. S tim u vezi, na novčana sredstva nazvana članarinom (koja se naplaćuje godišnje radi održavanja statusa članova udruženja) i novčana sredstva nazvana jednokratnom pristupninom (koja se naplaćuje prilikom prijema u članstvo pridruženih članova), koja naplaćuje Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog razvoja i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije, PDV se ne obračunava i ne plaća. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

 

 

Podeli:

Besplatna prijava