011-00-901/2022-04 Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet usluga održavanja javnih zelenih površina koje se istovremeno smatraju zaštićenim prirodnim dobrima

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-901/2022-04 od 17.3.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet usluga održavanja javnih zelenih površina koje se istovremeno smatraju zaštićenim prirodnim dobrima 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje se promet usluga održavanja javnih zelenih površina i priobalja. Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23 i 15/23, u daljem tekstu: Pravilnik) bliže je uređeno da se održavanjem javnih zelenih površina i priobalja smatra tekuće i investiciono održavanje i sanacija javnih zelenih površina (rekreativnih i drugih) i priobalja. S tim u vezi, promet usluga održavanja javnih zelenih površina (tekuće i investiciono održavanje i sanacija javnih zelenih površina – rekreativnih i drugih), koje se istovremeno smatraju zaštićenim prirodnim dobrima, u konkretnom slučaju „Bajfordova šuma“ „Zvezdarska šuma“ i „Veliko ratno ostrvo“, oporezuje se po posebnoj stopi PDV od 10%. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Prema odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona. 

Odredbom člana 23. stav 1. Zakona propisano je da opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%. 

Prema odredbi člana 23. stav 2. tačka 19) Zakona, po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje se promet usluga održavanja javnih zelenih površina i priobalja. 

Odredbom člana 76. Pravilnika propisano je da se održavanjem javnih zelenih površina i priobalja, u smislu člana 23. stav 2. tačka 19) Zakona, smatra tekuće i investiciono održavanje i sanacija javnih zelenih površina (rekreativnih i drugih) i priobalja. 

 

Podeli:

Besplatna prijava