Objavljen je BILTEN stručnih mišljenja Ministarstva finansija SEPTEMBAR 2023. godine

08.11.2023

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Bilten službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa broj 09 (septembar 2023.)

Bilten možete pogledati na našem sajtu LINK

U biltenu je objavljeno dvanaest mišljenja koja su od značaja za primenu Zakona o PDV:

 1. Refundacija PDV kupcu prvog stana u slučaju kada kupac na dan podnošenja zahteva za refundaciju PDV nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000227776 2023 10520 004 000 011 005 od 27.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 2. Poreski tretman prometa kada obveznik PDV ˗ javno preduzeće za zaštitu prirode, razvoj turizma i ugostiteljstvo naplaćuje naknadu za korišćenje zaštićenog područja (u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara), kao i poreski tretman prometa kada vrši drugi promet dobara i usluga ˗ usluge vodiča, prodaja suvenira, pića, sladoleda i dr.
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000184616 2023 10520 004 000 011 004 od 19.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 3. Da li se na prenos dela imovine koji čine priključni toplovodi i toplotne podstanice sa mernim uređajima primenjuju pravila propisana članom 6. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-01074/2022-04 od 19.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 4. Ko je poreski dužnik za promet kada obveznik PDV ˗ izvođač radova izvrši promet dobara, odnosno usluga iz oblasti građevinarstva u vrednosti većoj od 500.000 dinara, bez PDV, licu iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV (finansijeru ˗ Opštini Kula koja nije evidentirani obveznik PDV)?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-321/2023-04 od 19.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 5. Da li je obveznik PDV ˗ sticalac objekta, koji je ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke objekata za vršenje delatnosti, dužan da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza ako u roku kraćem od deset godina od momenta prve upotrebe objekta dođe do rušenja tog objekta (zbog izgradnje novog građevinskog objekta)?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-200/2023-04 od 19.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 6. Poreski tretman usluga dovođenja u vezu određenih lica sa društvima koja obavljaju delatnost posredovanja u osiguranju
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-541/2022-04 od 14.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 7. Da li je reč o prometu iz oblasti građevinarstva kada obveznik PDV ˗ podizvođač, na osnovu ugovora o izradi hidrotehničkih instalacija zaključenog sa drugim obveznikom PDV ˗ izvođačem, vrši ugradnju unutrašnjih hidrotehničkih instalacija ˗ sanitarne i hidrantske mreže i ugradnju unutrašnje kanalizacione mreže (fekalna i atmosferska kanalizacija), uz koje, kao sporedan promet, vrši i uslugu instalacije sanitarne opreme i galanterije?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-271/2023-04 od 14.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 8. Poreski tretman usluge posredovanja kod naplate potraživanja za druga lica kada obveznik PDV ˗ operator sa sedištem u Republici Srbiji angažuje drugog obveznika PDV ˗ agenta da u ime obveznika PDV ˗ operatora izvrši povraćaj PDV putnicima 
  (
  Mišljenje Ministarstva finansija, broj
  000182834 2023 10520 004 000 011 004 od 11.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 9. Poreski tretman prometa konsultantskih usluga kada je njihov primalac pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000202038 2023 10520 004 001 011 004 од 11.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 10. Poreski tretman prometa u slučaju kada obveznik PDV nabavi objekat u cilju prometa usluga iznajmljivanja tog objekta kao poslovnog prostora, pa nakon toga obveznik PDV izvrši prenos prava raspolaganja na predmetnom objektu drugom obvezniku PDV
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-00606/2022-04 od 11.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 11. Da li je reč o prometu iz oblasti građevinarstva kada obveznik PDV ˗ izvođač, na osnovu ugovora zaključenog sa drugim obveznikom PDV ˗ naručiocem, od svog materijala vrši nadogradnju sistema za praćenje i analizu električnih parametara na srednjenaponskoj i niskonaponskoj distribitivnoj mreži, što podrazumeva isporuku
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-503/2023-04 od 05.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 12. Da li je reč o prometu iz oblasti građevinarstva kada obveznik PDV ˗ izvođač, na osnovu ugovora zaključenog sa drugim obveznikom PDV ˗ naručiocem, od svog materijala vrši nadogradnju sistema za praćenje i analizu električnih parametara na srednjenaponskoj i niskonaponskoj distribitivnoj mreži, što podrazumeva isporuku dobara, uz obavezu ugradnje i povezivanja, konfiguracije, funkcionalnog ispitivanja na sistemu za praćenje i analizu, kao i obuku korisnika i puštanje u rad?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-549/2023-04 od 05.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

Podeli:

Ostale novosti

Besplatna prijava