Objavljen je BILTEN stručnih mišljenja Ministarstva finansija za APRIL 2023. godine

25.05.2023

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Bilten službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa broj 04 (april 2023.)

Bilten možete pogledati na našem sajtu LINK

U biltenu je objavljeno pet mišljenja koja su od značaja za primenu Zakona o PDV:

 1. Poreski tretman usluga socijalnog staranja i zaštite 
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-161/2023-04 od 25.4.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 2. Obračun PDV i pravo na odbitak prethodnog poreza ako obveznik PDV ˗ poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona nije obračunao PDV za promet stranog lica za poreski period u kojem je nastala poreska obaveza 
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-368/2023-04 od 25.4.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 3. Da li privredna društva koja pružaju usluge socijalnog staranja i zaštite imaju pravo na poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza?
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-174/2023-04 od 25.4.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 4. Pravo na oslobođenje od carinskih dažbina i poreski tretman uvoza na osnovu donacije medicinskog aparata ˗ ZD fantoma mozga (3/D Hoffman Brain Phantom SPECT and RET Quality Control) koji Klinički centar Vojvodine dobija iz sredstava Regionalnog programa tehničke saradnje Republike Srbije sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju iz Beča 
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-00839/2022-04 od 25.4.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
 5. Pravo na oslobođenje od carinskih dažbina i poreski tretman uvoza na osnovu donacije medicinskog aparata ˗ ZD fantoma mozga (3/D Hoffman Brain Phantom SPECT and RET Quality Control) koji Institut za onkologiju Vojvodine dobija iz sredstava Regionalnog programa tehničke saradnje Republike Srbije sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju iz Beča 
  (Mišljenje Ministarstva finansijabroj 011-00-00833/2022-04 od 25.4.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)
Podeli:

Ostale novosti

Besplatna prijava