011-00-324/2022-04 Kada obveznik PDV kupi, pa potom proda pasulj, koji se i u momentu kupovine i u momentu prodaje nalazi u luci Rijeka u Republici Hrvatskoj, da li postoji obaveza obračuna PDV?

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-324/2022-04 od 01.12.2022, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Kada obveznik PDV kupi, pa potom proda pasulj, koji se i u momentu kupovine i u momentu prodaje nalazi u luci Rijeka u Republici Hrvatskoj, da li postoji obaveza obračuna PDV? 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20, u daljem tekstu: Zakon), kada obveznik PDV kupi, pa potom proda pasulj, koji se i u momentu kupovine i u momentu prodaje nalazi u luci Rijeka u Republici Hrvatskoj, obveznik PDV nema obavezu da obračuna PDV ni po osnovu kupovine niti po osnovu prodaje pasulja. Naime, reč je o prometima dobara čije je mesto van Republike Srbije, koji nisu predmet oporezivanja PDV. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Odredbom člana 11. stav 1. tačka 3) Zakona propisano je da je mesto prometa dobara mesto u kojem se dobro nalazi u trenutku isporuke, ako se dobro isporučuje bez otpreme, odnosno prevoza. 

 

Podeli:

Besplatna prijava