000409327 2023 10520 004 000 011 005 Da li se obračunava i plaća PDV po osnovu prenosa novčanih sredstava za svrhu izgradnje objekta u okvir u realizacije Ugovora o finansiranju i upravljanju aktivnostima Potprojekta izgradnje i opremanja objekta Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu iz sredstava kredita Evropske investicione banke?

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000409327 2023 10520 004 000 011 005 od 14.12.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Da li se obračunava i plaća PDV po osnovu prenosa novčanih sredstava za svrhu izgradnje objekta u okvir u realizacije Ugovora o finansiranju i upravljanju aktivnostima Potprojekta izgradnje i opremanja objekta Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu iz sredstava kredita Evropske investicione banke? 

 

Po osnovu prenosa novčanih sredstava od strane Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za informacione tehnologije Kragujevac Univerzitetu u Kragujevcu, kao i prenosa tih novčanih sredstava od strane Univerziteta u Kragujevcu Jedinici za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, za svrhu izgradnje objekta (za koji je odobrenje za izgradnju dato Gradu Kragujevcu i Republici SrbijiMinistarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), u okviru realizacije Ugovora o finansiranju i upravljanju aktivnostima Potprojekta izgradnje i opremanja objekta Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu iz sredstava kredita Evropske investicione banke br. 53/5 od 20.05.2013. godine zaključenog između Republike Srbije – Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Grada Kragujevca, Univerziteta u Kragujevcu i „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd, po decentralizovanom modelu, ne nastaje poreska obaveza u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22), što znači da se po tom osnovu PDV ne obračunava i ne plaća. 

Podeli:

Besplatna prijava