000158411 2023 10520 004 000 430 002 Da li postoji obaveza plaćanja poreza na dodatu vrednost, akcize i naknade za korišćenje javnih dobara za primanje novčanih sredstava na ime naknade štete?

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000158411 2023 10520 004 000 430 002 od 13.6.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Da li postoji obaveza plaćanja poreza na dodatu vrednost, akcize i naknade za korišćenje javnih dobara za primanje novčanih sredstava na ime naknade štete? 

 

Povodom vašeg zahteva od 5.06.2023. godine, koji ste dostavili Ministarstvu finansija ˗ Sektoru za fiskalni sistem, a koji je u vezi sa vašim zahtevom od 16.03.2023. godine, ponovo vas obaveštavamo da sa aspekta primene propisa kojima se uređuju porez na dodatu vrednost, akcize i naknade za korišćenje javnih dobara, primanje novčanih sredstava na ime naknade štete ne dovodi do obaveze plaćanja poreza na dodatu vrednost, akcize i naknade za korišćenje javnih dobara, uz napomenu da se pitanje pravne kvalifikacije isplate novčanih sredstava u svakom konkretnom slučaju, pa i u slučaju navedenom u vašem zahtevu od 5.06.2023. godine, utvrđuje u skladu sa propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi. Naime, predmetno pitanje nije uređeno propisima iz oblasti javnih prihoda. S tim u vezi, Ministarstvo finansija ˗ Sektor za fiskalni sistem nije nadležan za ocenu pravne kvalifikacije isplate novčanih sredstava navedene u Zaključku Vlade od 1. juna 2023. godine. 

Napominjemo da smo vam već izdali suštinski istovetno mišljenje pod brojem: 011-00-00257/2023-04 od 21.03.2023. godine. 

Podeli:

Besplatna prijava