Od 25. decembra 2021. godine u primeni su izmene jedinstvenog Pravilnika o PDV

27.12.2021

Ministarstvo finansija donelo je izmene i dopune tzv. jedinstvenog Pravilnika o PDV. “Pravilnik o izmena i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost” objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije” broj 127/21 od 24. decembra 2021. Godine.

Pomenutim Pravilnikom je predviđeno da izmene i dopune stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, tj od 25. decembra 2021. godine.

Osnovni razlog izmena Pravilnika o PDV je usaglašavanje pravila o elementima računa iz Zakona o PDV sa pravilima iz propisa kojima je uređena fisklaizacija i elektronska faktura.

Zakon o eletronskom fakturisanju (u daljem tekstu: ZEF) koji je trebao da stupiti na snagu od 01. januara 2022. godine (koji je naknadno izmenjen i čija primena je odložena za 01. maj 2022. godine) uredio je UOBIČAJENE elemente elektronske fakture, a “Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja” koji je donet na osnovu ZEF, definisao je OBAVEZNE elementi elektronske fakture.

            Odmah po donošenju propisa iz oblasti elektonskog fakturisanja bilo je jasno da postoje određene neusaglašenosti sa obaveznim elementima računa po članu 42. Zakona o PDV i odredbama Pravilnika o PDV kojima su dodatno regulisana pitanja izdavanja računa. O ovim neusaglašenostima više možete pročitati u posebnom tekstu na ovu temu.

Izmenama i dopunama Pravilnika o PDV izvršena su usklađivanja pravila o obaveznim elementima računa kako bi se računi koji se izdaju po  propisima o fikalizaciji i elektronskoj fakturi mogli smatrati računom u skladu sa članom 42. Zakona o PDV.

Detaljan tekst o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV može pročitati u posebnom tekstu:

Izmene Pravilnika o PDV – decembar 2021. godine – LINK

Podeli:

Ostale novosti

Besplatna prijava