Elektronsko fakturisanje i rad na portalu SEF – 10. februar

10.02.2023 - MNG trening centar, Jevrejska 24, Beograd;
Predavač: Aleksandar Vasić
Teme:
  • Zakonodavni okvir
  • Zakon o elektronskom fakturisanju i podzakonska akta
  • Subjekti javnog i privatnog sektora i dobrovoljni korisnici
  • Početak primene (za pojedine subjekte)
  • Elementi e-faktura
  • Evidencija PDV
  • Praktičan rad na portalu e-fakture
  • Pitanja i odgovori
Podeli:

Besplatna prijava